ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ރަވާ ކޭކް

  • މިއީ ބިސް ނާޅާ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކޭކެއް

ކ. މާލެ | 9 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 09:05 | 7,388

ރަވާ ކޭކް - ޔޫޓިއުބް

އެކި ފްލޭވަރގެ ކޭކަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ ރަވާ ކޭކެކެއެވެ. މި ކޭކަށް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޭކު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ލޮކްޑައުންގައި ގޭގައި ތިއްބަވާއިރު، ވީހާވެސް ބޮޑަށް ގޭގަ ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

  • 1 އާދައިގެ ބޯތައްޓެއްގެ ރަވާ
  • 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/2 ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޮޑާ
  • 1 ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
  • 5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ
  • 1/2 ތަށި މިލްކ
  • 1 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 1/2 ޖޯޑު ކާރޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބޯތައްޓަކަށް ރަވާ، ހަކުރު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ސަމްސަލަކުން މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ބޭކިންގ ސޮޑާ، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ލޮނު، ތެޔޮ، މިލްކު، ވެނީލާ އެސެންސް އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 30 މިނިޓް މަތި ޖަހާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން އޭގެތެރެއަށް ކާރޑް އެޅުމަށްފަހު ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ.

ދެން ޓްރޭއެއްގައި ތެޔޮފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު ގިރި ރަވާތަށި ޓްރޭގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. އަވަން 15 މިނިޓް ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު، 210 ޑިގްރީގައި 25 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.