ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ލިވަޕޫލް ކުޅުންތެރިން ތަމްރީންތައް ހެދުން

ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ފުރުސަތު ދީފި

  • ތަމްރީނުކުރާއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ

ކ. މާލެ | 8 މެއި 2020 | ހުކުރު 13:36 | 2,561

މީގެ ކުރިން ލިވަޕޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު ސަލާހު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި، އެކްލަބުގެ މެލްވުޑް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ބައެއް ކްލަބުތަކުން އަންނަނީ ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ފުރުޞަތު ދެމުންނެވެ. ލީގު އަލުން ފަށާނެ ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވި ނަމަވެސް، ލިވަޕޫލުން ވަނީ އެ ކްލަބުގެ މެލްވުޑް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

ލިވަޕޫލުން ބުނީ ކުޅުންތެރިން ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި އުޅޭއިރު އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމުގެ ގަވާއިދަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ކުލަބުގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދިންއިރު، މީގެ ކުރިން އާސެނަލާއި، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ އަދި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ކުޅުންތެރިން އެކަނި ތަމްރީނުތައް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ބްރައިޓަން އާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އާއި ވުލްވްސް އަދި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް އަވަހަށް އެކަނި ތަމްރީނުތަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިދިޔަ މާރޗު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު، ޖޫން މަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު އަލުން ފަށަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދާ ކުޅޭގޮތަށް ޖޫން މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށައި، ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަށް ލީގު އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރަން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.