ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 11:49
ޗިކަން މަލާއި ޓިއްކާ
ޗިކަން މަލާއި ޓިއްކާ
ޔޫޓިއުބް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިކަން މަލާއި ޓިއްކާ
 
ޓިއްކާ މީރު ފަރާތްތަކަށް ކަމުދާނެ ވައްތަރެއް

ޗިކަން މަލާއި ޓިއްކާ ތަރުކާރި ބަތާ އެއްކޮށް ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

 • 1/2 ޖޯޑު ޔޯގަޓް
 • 200 ގްރާމް ބޯންލެސް ޗިކަން (ކޮށާފައި)
 • 1/2 ޖޯޑު ފްރެޝް ކްރީމް
 • 2 ސައި ސަމުސާ ޗީޒް
 • 1 ސައި ސަމުސާ އިނގުރު، ލޮނުމެދު ގްރީންޗިލީ ޕޭސްޓް
 • 1 ސައި ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 1/2 ސަމުސާ އޮރިގާނޯ
 • 1 ސައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސައި ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 2 ސަމުސާ ކޯންފްލަރ
 • 2 ސަމުސާ ތެޔޮ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ޔޯގަޓް، ފްރެޝް މިލްކް، ޗީޒް، އިނގުރު, ލޮނުމެދު, ގްރީން ޗިލީ ޕޭސްޓް، އޮރިގާނޯ، ގަރަމް މަސާލާ، ލެމަން ޖޫސް ދެން ރަހަލާވަރަށް ލޮނާއި ކުކުޅު އެޅުމަށްފަހު، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އެއްގަޑިއިރަށް މެރިނޭޓްކޮށްލުމަށްފަހު، މެރިނޭޓްކުރި ކުކުޅުގެ ތެރެއަށް ކޯންފްލަރ، ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު، އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އިލޮށިކޮޅަކަށް އަމުނާލުމަށްފަހު، 180 ޑިގްރީގައި 15 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަވައެއްގައި ބަޓަރު ހާކާލުމަށްފަހު، އަމުނާލި ކުކުޅުތައް އަތުރާލާށެވެ. ދެން މަތިޖަހާފައި ގިނިގަދަކޮށް 2 މިނިޓް ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ކުކުޅު އަނެއް ފުށަށް ޖަހާށެވެ. މިފަހަރު ގިނ މަޑުކޮށް މަތިޖާހާފައި 5 މިނިޓް ބަހައްޓާށެވެ.

ދެން ރަނގަޅަށް ފިހެވުމުން އުނދުން މަތިން ނަގާށެވެ. ބާބަކިއު ހަދާހެން އުނދުނުގެ އަލިފާން ރޯކުރުމަށްފަހު އަލިފާނުގެ ތެރެއަށް ދިއްކޮށްލުމަށްފަހު އިތުރަށް ފިހެލެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް