ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޔޯގަޓް ޗީޒް ކޭކް

 • ޗީޒް ކޭކަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ އެއްޗެއް
 • މި ކޭކް އަކީ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކޭކެއް

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2020 | ބުދަ 12:40 | 4,040

ޔޯގަޓް ޗީޒް ކޭކް - ޔޫޓިއުބް

ފޮނި އެއްޗެހި ކާހިތްވާ ފަރާތްތަކަށް ޗީޒް ކޭކް ވަރެއް ނޯވެއެވެ. މި ކޭކަކީ ފިހަން ނުޖެހޭ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކޭކެކެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬

 • 90ގ ބިސްކޯދު ( ހިމުންކޮށްފައި)
 • 45ގ މެލްޓެޑް ބަޓަރ
 • 200ގ ކްރީމް ޗީޒް
 • 100ގ ގްރީކް ޔޯގަޓް
 • 100ގ ވިޕިންގ ކްރީމް
 • 60ގ ހަކުރު
 • 3 ސައި ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް
 • 2/1 ޖޯޑު ފެން
 • 5ގ ޖެލަޓިންގ ޕައުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބިސްކޯދު ފުނޑުކޮށްލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ބަޓަރު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭގެ ތެރެއަށް ފުނޑުކޮށްފައިވާ ބިސްކޯދު ފަތުރައި ރަނގަޅަށް އޮތްބާލާށެވެ. ދެން އައިސްއަލަމާރިއަށްލާ އިރުކޮޅަކު ބަހައްޓާށެވެ.

ބޯތައްޓެއްގައި ކްރީމް ޗީޒް، ހަކުރު، ޔޯގަޓް، ވިޕިންގ ކްރީމް، ލެމަން ޖޫސް އަޅައިގެން ހޭންޑް މިކްސަރުން އޮމާންވަންދެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުޑަ ބޯތައްޓަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ޖެލެޓިން ޕައުޑަރ އަޅާލާށެވެ. 20 ނޫނީ 30 ސިކުންތު ވަންދެން މައިކްރޯވޭވް އަށް ލާށެވެ.

އެއަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް މިކްސްކުރި ކްރީމް ޗީޒްއިން 2 ސަމުސާ އަޅައިގެން ގިރާލާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ކްރީމް ޗީޒް ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ރަނގަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ބިސްކޯދު ޓްރޭގެ ތެރެއަށް ކްރީމްގަނޑު އަޅާލުމަށްފަހު، 20 މިނިޓް ނޫނީ 30 މިނިޓްވަންދެން ފިނިކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.