ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2020 | ބުދަ 12:14
ޗޮކްލެޓް ކްރިންކްލްސް
ޗޮކްލެޓް ކްރިންކްލްސް
ޒުނާނާ ޒާލިފް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ފަޖީ ޗޮކްލެޓް ކްރިންކްލްސް
 
މިއީ ބްރައުނީސް ކަމުދާ މީހުނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް!

މިރެސިޕީއަކީ ބްރައުނީސް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • ބައި ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/4 ޖޯޑު ތެޔޮ (ކުކިންގ)
  • 2 ބިސް
  • 2 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސު
  • 1 ޖޯޑު ފުށް (އާދައިގެ ނޫނީ އޯލް ޕާޕަސް ވެސް ރަނގަޅު ވާނެ)
  • 1 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
  • 1/4ސައި ސަމުސާ ލޮނު
  • ބައި ޖޯޑު އައިސިންގ ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮކޯ، ހަކުރު އަދި ތެޔޮ ތައްޓެއްގައި ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފަހަރަކު ބިހެއް ތައްޓަށް ތަޅާލާފައި އެއްކޮށް ގިރުނީމައި ވެނީލާ އަޅާލާށެވެ.

ވަކި ތައްޓެއްގައި ފުށް، ލޮނު އަދި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. މި މިކްސް ދިޔާ ތަކެތި ތެރެޔަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްކޮށް ނިމޭއިރު ހުންނަންވާނީ ފުށްގަނޑެއްހެނެވެ.

ތަށީގެ މަތި ޖަހާފައި 4-8 ގަޑިއިރު ފިނިކުރަން ފުރިޖަށްލާށެވެ (ގަނޑުކުރާބަޔަށް). ރަނގަޅަށް ފިނިވުމުން ފުށްގަނޑު 2 ސަމްސަލުގެ އެތިކޮޅުކޮޅުން ގުޅަވަށާށެވެ.

ހުރިހާ ގުޅަތަކެއް އައިސިންގ ހަކުރު ތެރޭގައި ރޯލް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާފައި 12 - 15 މިނެޓް ވަންދެން 150 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސްގެ އަވަނެއްގައި ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމޭއިރު ހުންނާނީ ފުދޭވަރަކަށް މަޑުކޮށެވެ. އެކަމަކު ހިހޫވުމުން ހަރުވާނެެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މެއި 2020 | ބުދަ 12:46
ސަނާ
ހަކުރު ނާޅާ އޮޕްޝަނެއް؟