ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ފަޖީ ޗޮކްލެޓް ކްރިންކްލްސް

  • މިއީ ބްރައުނީސް ކަމުދާ މީހުނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް!

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2020 | ބުދަ 12:14 | 2,882

ޗޮކްލެޓް ކްރިންކްލްސް - ޒުނާނާ ޒާލިފް

މިރެސިޕީއަކީ ބްރައުނީސް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • ބައި ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/4 ޖޯޑު ތެޔޮ (ކުކިންގ)
  • 2 ބިސް
  • 2 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސު
  • 1 ޖޯޑު ފުށް (އާދައިގެ ނޫނީ އޯލް ޕާޕަސް ވެސް ރަނގަޅު ވާނެ)
  • 1 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
  • 1/4ސައި ސަމުސާ ލޮނު
  • ބައި ޖޯޑު އައިސިންގ ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮކޯ، ހަކުރު އަދި ތެޔޮ ތައްޓެއްގައި ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފަހަރަކު ބިހެއް ތައްޓަށް ތަޅާލާފައި އެއްކޮށް ގިރުނީމައި ވެނީލާ އަޅާލާށެވެ.

ވަކި ތައްޓެއްގައި ފުށް، ލޮނު އަދި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. މި މިކްސް ދިޔާ ތަކެތި ތެރެޔަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްކޮށް ނިމޭއިރު ހުންނަންވާނީ ފުށްގަނޑެއްހެނެވެ.

ތަށީގެ މަތި ޖަހާފައި 4-8 ގަޑިއިރު ފިނިކުރަން ފުރިޖަށްލާށެވެ (ގަނޑުކުރާބަޔަށް). ރަނގަޅަށް ފިނިވުމުން ފުށްގަނޑު 2 ސަމްސަލުގެ އެތިކޮޅުކޮޅުން ގުޅަވަށާށެވެ.

ހުރިހާ ގުޅަތަކެއް އައިސިންގ ހަކުރު ތެރޭގައި ރޯލް ކުރުމަށްފަހު ޓްރޭއެއްގައި އަތުރާފައި 12 - 15 މިނެޓް ވަންދެން 150 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސްގެ އަވަނެއްގައި ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމޭއިރު ހުންނާނީ ފުދޭވަރަކަށް މަޑުކޮށެވެ. އެކަމަކު ހިހޫވުމުން ހަރުވާނެެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.