ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާގު ބޯޓެއް އަ

އަޑިއަށްދިއަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާގު ބޯޓުން ދިރިހުއްޓައި މީހަކު ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • ބޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޚަބަރެއް ވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
  • ބޯޓުން 24 ފަޅުވެރިން ދަތުރުކުރި

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 18:01 | 2,175

މި ބޯޓަކީ ދަގަނޑު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯ މެޓީރިއަލް އުފުލާ ބޯޓެއް - ގޫގުލް

ދެކުނު އެޓްލާންޓިކަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް ފަޅުވެރިއަކު ދިރިހުއްޓާ ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެސަރަހައްދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި "ސްޓެއްލާ ޑެއިސީ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ހުކުރު ދުވަހު ކުދިކުދި ވެފައިވާއިރު އެއިން ސަލާމަތް ވެފައިވަނީ އެންމެ ދެ ފަޅުވެރިންނެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ޔޮނެޕް ނިއުސް އޭޖެންސީ ބުނީ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރީ ހުސްކޮށް ހުރި ލައިފް ބޯޓާއި ބޯޓުގެ ބައިތައް ފެންނަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ.

މި ބޯޓުން 24 ފަޅުވެރިން ދަތުރުކުރިއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ގޮސްފައި ވާނީ އުރުގުއާއީގެ އައްސޭރި ފަށުން 3،700 ކިލޯމީޓަރ ދުރުމިނުގެ ސަރަހައްދަކަށެވެ.

ބޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޚަބަރެއް ވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ކްރޫ މެމްބަރަކު ވަނީ މެސެޖެއް ކޮށްފައެވެ. އެ މެސެޖްގައި ވަނީ ބޯޓް ދިޔަވަމުންދާ ވާހަކައެވެ.

ބްރެޒިލުން ފުރައިގެން އެ ބޯޓް ދަތުރުކުރަމުން ދިއައީ 260،000 ޓަނުގެ ދަގަނޑު ހިފައިގެންނެވެ.

 


 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.