ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 18:01
މި ބޯޓަކީ ދަގަނޑު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯ މެޓީރިއަލް އުފުލާ ބޯޓެއް
މި ބޯޓަކީ ދަގަނޑު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ރޯ މެޓީރިއަލް އުފުލާ ބޯޓެއް
ގޫގުލް
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާގު ބޯޓެއް އަ
އަޑިއަށްދިއަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ އާގު ބޯޓުން ދިރިހުއްޓައި މީހަކު ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ބޯޓުން 24 ފަޅުވެރިން ދަތުރުކުރި
 
ބޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޚަބަރެއް ވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު

ދެކުނު އެޓްލާންޓިކަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް ފަޅުވެރިއަކު ދިރިހުއްޓާ ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެސަރަހައްދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި "ސްޓެއްލާ ޑެއިސީ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ހުކުރު ދުވަހު ކުދިކުދި ވެފައިވާއިރު އެއިން ސަލާމަތް ވެފައިވަނީ އެންމެ ދެ ފަޅުވެރިންނެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ޔޮނެޕް ނިއުސް އޭޖެންސީ ބުނީ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރީ ހުސްކޮށް ހުރި ލައިފް ބޯޓާއި ބޯޓުގެ ބައިތައް ފެންނަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ.

މި ބޯޓުން 24 ފަޅުވެރިން ދަތުރުކުރިއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ގޮސްފައި ވާނީ އުރުގުއާއީގެ އައްސޭރި ފަށުން 3،700 ކިލޯމީޓަރ ދުރުމިނުގެ ސަރަހައްދަކަށެވެ.

ބޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޚަބަރެއް ވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ކްރޫ މެމްބަރަކު ވަނީ މެސެޖެއް ކޮށްފައެވެ. އެ މެސެޖްގައި ވަނީ ބޯޓް ދިޔަވަމުންދާ ވާހަކައެވެ.

ބްރެޒިލުން ފުރައިގެން އެ ބޯޓް ދަތުރުކުރަމުން ދިއައީ 260،000 ޓަނުގެ ދަގަނޑު ހިފައިގެންނެވެ.

 


 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް