ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
އިންޑިއާ

ކެރެލާގައި ފުލުހުންތަކެއް ކާނާ ވިހަވި މައްސަަލަ ތަހުގިީގު ކުރަނީ

  • ކާނާ ވިިހަވެެގެން އެޑްމިޓް ކުރީ 195 ފުލުހުން

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 16:31 | 2,989

"ދަ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ފޯސް" ގެ ފުލުހުންތަކެއެް - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

އިންޑިއާގެ ކެރެލާގެ ޕަލިޕުރަމް ކޭމްޕްގެ 200 އެއްހާ ފުލުހުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނާ ވިހަވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމަަށް އިންޑިއާގެ "ދަ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ފޯސް" އިން  ނިންމައިފިއެވެ.

"ދަ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ފޯސް" ގެ ޑައިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ސުޑީޕް ލަހްޓަކިއާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި އިރު ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން 400 ފުލުހުން ކާނާ ވިހަވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ކާނާ ވިިހަވެެގެން އެޑްމިޓް ކުރީ 195 ފުލުހުން ކަމަށެވެ.

ބަނޑުދިޔައިވެ ފާޚާނާއަށް ދާންޖެހުމާއި ހޮޑުލުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ މަސް ރިހަ ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، ފުލުހުން ކެއި މަސް ރިހައިގެ ސާމްޕަލެއް މިހާރު ވަނީ ފޮރިންސިކް ތަހުލީލަށްޓަކައި ފޮނުވާފައެވެ.

ކާނާ ވިހަވުމުގެ މައްސަލައަކީ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި އަލަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށްވާއިރު ފުލުހުންގެ ތަމްރީނު މަރުކަޒުތަކުން ފުލުހުންނަށް ދޭ ކާނާގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން މީގެ ކުރިން ފުލުހުން ޝަކުވާ ވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކާނާ ވިހަވި ގިނަ ފުލުުހުންނަކީ އަލަށް ރެކްރޫޓްކޮށްގެން ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގެ ޕަލިޕުރަމް ކޭމްޕްގައި ޓްރެއިނިން ހަދަމުންދާ ފުލުހުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ކެރެލާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކޭކޭ ޝިލަޖާ އަދި ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ކޯ-އޮޕަރޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަކަޑަންޕަލީ ސުރެންދަން ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.