raajjemv logo
ޖެނެރަލް އައްސީރީ
ޖެނެރަލް އައްސީރީ ގައިކޮޅަށް ބިސް ޖެހުމުން އިނގިރޭސިން މާފަށް އެދިއްޖެ
 
އިނގިރޭސިން ވަނީ މާފަށް އެދިފައި
 
ބިސް ޖަހާފައިވަނީ ލަންޑަނުގެ އިމާރާތަކަށް ވަންނަނިކޮށް
 
އެއެމަލު ހިންގީ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް
އަހުމަދު ފައިރޫޒު
6,884
ކ. މާލެ |
3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 15:42
އައްސީރީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް

ސައުދީ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އައްސީރީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އޭނާގެ ހަށިކޮޅަށް ބަޔަކު ކުކުޅުބިސް ޖެހުމުން އެކަމަށް އިނގިރޭސިން މާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

 

އައްސީރީގެ ހަށިކޮޅަށް ކުކުޅު ބިސް ޖަހާފައި ވަނީ ދާދި ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.

 

ޖެނެރަލް އަހްމަދު އައްސީރީއަކީ ސައުދީ ވަލީއަހުދުގެ ނާއިބު މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ވަރަށް އަރިސް ކައުންސެލަރ މެންބަރެއް ވެސް މެއެވެ.

 

ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްސީރީގެ ހަށިކޮޅަށް ކުކުޅު ބިސް ޖަހާފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ އޮވެ ޔަމަނަށް ދެމުން ގެންދާ ޙަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖްކުރި ބަޔެކެވެ.

 

މިއަމަލާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ވަނީ ސައުދީގެ ނުފޫޒް ގަދަ ޝާހީ އާއިލާގެ ވަލީއަހުދުގެ ނާއިބު އަދި ދިފާއީ ވަޒީރު އަމީރު މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އަރިހުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިފައެވެ.

 

ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އައްސީރީގެ ހަށިކޮޅުގައި ވެސް އަތްލާފައެވެ.

 

އެކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ފެންނަ ވީޑިއާއެއްގައި އައްސީރީ ލަންޑަނުގެ އިމާރާތަކަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް މީހަކު ގޮސް ކޮނޑުގައި ހިފައެވެ.

 

އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމީހަކީ ސައުދީގެ އެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސޭމް ވޯލްޓަން ކިޔާ މީހެކެވ.

 

އޭނާ ވަނީ އައްސީރީގެ ކޮނޑުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ތިޔަހުންނެވީ މަދަނީ ހައްޔަރުގައި" ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އައްސީރީ އެތަނުން ގެންދަވާފައެވެ.

 

ކުކުޅު ބިސް އެއްލާފައި ވަނީ އައްސީރީ އެތަނުން ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތުއެވެ. އަދި އެމީހަކު އެއްލި ކުކުޅު ބިސް ގޮސްޖެހުނީ އައްސީރީގެ ބުރަކަށީގައެވެ.  ބިސް ޖެހުމާއެކު އައްސީރީވަނީ އެމީހުންނާ ދިމާލަށް މެދު އިނގިލި ދިއްކުރައްވައި ބޭއަދަބީ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް