ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ޖެނެރަލް އައްސީރީ

ޖެނެރަލް އައްސީރީ ގައިކޮޅަށް ބިސް ޖެހުމުން އިނގިރޭސިން މާފަށް އެދިއްޖެ

  • އެއެމަލު ހިންގީ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް
  • ބިސް ޖަހާފައިވަނީ ލަންޑަނުގެ އިމާރާތަކަށް ވަންނަނިކޮށް
  • އިނގިރޭސިން ވަނީ މާފަށް އެދިފައި

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 15:42 | 6,800

އައްސީރީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ގޫގުލް

ސައުދީ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އައްސީރީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އޭނާގެ ހަށިކޮޅަށް ބަޔަކު ކުކުޅުބިސް ޖެހުމުން އެކަމަށް އިނގިރޭސިން މާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

 

އައްސީރީގެ ހަށިކޮޅަށް ކުކުޅު ބިސް ޖަހާފައި ވަނީ ދާދި ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.

 

ޖެނެރަލް އަހްމަދު އައްސީރީއަކީ ސައުދީ ވަލީއަހުދުގެ ނާއިބު މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ވަރަށް އަރިސް ކައުންސެލަރ މެންބަރެއް ވެސް މެއެވެ.

 

ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްސީރީގެ ހަށިކޮޅަށް ކުކުޅު ބިސް ޖަހާފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ އޮވެ ޔަމަނަށް ދެމުން ގެންދާ ޙަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖްކުރި ބަޔެކެވެ.

 

މިއަމަލާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ވަނީ ސައުދީގެ ނުފޫޒް ގަދަ ޝާހީ އާއިލާގެ ވަލީއަހުދުގެ ނާއިބު އަދި ދިފާއީ ވަޒީރު އަމީރު މުހަންމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އަރިހުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިފައެވެ.

 

ޔަމަނާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އައްސީރީގެ ހަށިކޮޅުގައި ވެސް އަތްލާފައެވެ.

 

އެކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ފެންނަ ވީޑިއާއެއްގައި އައްސީރީ ލަންޑަނުގެ އިމާރާތަކަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް މީހަކު ގޮސް ކޮނޑުގައި ހިފައެވެ.

 

އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެމީހަކީ ސައުދީގެ އެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް އިހުތިޖާޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސޭމް ވޯލްޓަން ކިޔާ މީހެކެވ.

 

އޭނާ ވަނީ އައްސީރީގެ ކޮނޑުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ތިޔަހުންނެވީ މަދަނީ ހައްޔަރުގައި" ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އައްސީރީ އެތަނުން ގެންދަވާފައެވެ.

 

ކުކުޅު ބިސް އެއްލާފައި ވަނީ އައްސީރީ އެތަނުން ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތުއެވެ. އަދި އެމީހަކު އެއްލި ކުކުޅު ބިސް ގޮސްޖެހުނީ އައްސީރީގެ ބުރަކަށީގައެވެ.  ބިސް ޖެހުމާއެކު އައްސީރީވަނީ އެމީހުންނާ ދިމާލަށް މެދު އިނގިލި ދިއްކުރައްވައި ބޭއަދަބީ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.