ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
އުތުރު ކޮރެއާ

އެމެރިކާ އެކަނި ވިޔަސް އުތުރުކޮރެއާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން

  • އެމެރިކާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވާ
  • ޗައީނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން މިހަފްތާގައި އެމެރިކާއަށް ވަޑަައިގަންނަވާނެ

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 14:32 | 3,155

އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެއާއާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވާ - ގޫގުލް

އުތުރުކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ބިރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޗައިނާއާ އެކު ނުވަތަ ޗައިނާއާ ނުލައި ވެސް ހައްލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
 

ޓްރަމްޕް މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މިވަނީ ޗައީނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން މިހަފްތާގައި އެމެރިކާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށެވެ.

"ޗައިނާއިން އުތުރުކޮރެއާގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަނި ކުރާނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު  އަބަދުވެސް ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ" އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ފައިނޭންޝިއަލް ޓައިމްސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހައްލު ކޮށްދެވިދާނެ ތޯ ތަކުރާކޮށް ސުވާލުދެންނެވުމުން ޓްރަމްވި ވިދާޅުވީ "ޖުމްލަކޮށް" ކަމަށެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އުތުރުކޮރެއާގެ މައްޗަށް ޗައިނާގެ ބޮޑު ނުފޫޒެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އުތުރުކޮރެއާގައި މައްސަލައިގައި ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް އެހީވުމަށް ނުވަތަ ނުވުމަށް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

އެހީ ދީފި ނަމަ ޗައިނާއަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި ނުވެއްޖެ ނަމަ ދެ ގައުމުން ކުރެ ގައުމަކަށް އެކަމުން ރަނގަޅެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.