ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 14:32
އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެއާއާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވާ
އެމެރިކާއިން އުތުރު ކޮރެއާއާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވާ
ގޫގުލް
އުތުރު ކޮރެއާ
އެމެރިކާ އެކަނި ވިޔަސް އުތުރުކޮރެއާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން
 
ޗައީނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން މިހަފްތާގައި އެމެރިކާއަށް ވަޑަައިގަންނަވާނެ
 
އެމެރިކާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވާ

އުތުރުކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ބިރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޗައިނާއާ އެކު ނުވަތަ ޗައިނާއާ ނުލައި ވެސް ހައްލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
 

ޓްރަމްޕް މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި މިވަނީ ޗައީނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިން މިހަފްތާގައި އެމެރިކާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށެވެ.

"ޗައިނާއިން އުތުރުކޮރެއާގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަނި ކުރާނީ. އެއީ އަޅުގަނޑު  އަބަދުވެސް ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ" އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ފައިނޭންޝިއަލް ޓައިމްސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހައްލު ކޮށްދެވިދާނެ ތޯ ތަކުރާކޮށް ސުވާލުދެންނެވުމުން ޓްރަމްވި ވިދާޅުވީ "ޖުމްލަކޮށް" ކަމަށެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އުތުރުކޮރެއާގެ މައްޗަށް ޗައިނާގެ ބޮޑު ނުފޫޒެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އުތުރުކޮރެއާގައި މައްސަލައިގައި ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް އެހީވުމަށް ނުވަތަ ނުވުމަށް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

އެހީ ދީފި ނަމަ ޗައިނާއަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށާއި ނުވެއްޖެ ނަމަ ދެ ގައުމުން ކުރެ ގައުމަކަށް އެކަމުން ރަނގަޅެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ނުދެއްވައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް