ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 00:04
ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެނީ
ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް ހާޒިރު ކުރުން
ގާސިމް ހާޒިރު ކުރުން އާދިއްތަ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްފި
ކުރިން ކޮށްފައިވާ ތުހްމަތަކީ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުން، އެކަމަށް ގާސިމް އިންކާރު ކުރެއްވި
މިފަހަރު ހާޒިރުކުރާ ތުހްމަތެއް ނޭނގޭ
ގާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން މާދަމާ، ހަވީރު 04:00 އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ 9:00 އަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު 04:00 އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ގާސިމް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ޗިޓް ފޮނުވާފައިވާ އިރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުން ބަދަލުވިކަން، ގާސިމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލް އަދި ޕީޕީއެމް މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ޕާލިމެންޓް މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ ތުލުސްދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު،މުހައްމަދު ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ގާސިމް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރާ ތުހްމަތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. 

މީގެ ކުރިން ގާސިމް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަ އެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާސިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވީ ރިޝްވަތުދެއްވުމަށް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އިތުރު ދައުރަކަށް އެ މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ޕާޓީގެ ތެރެއިން ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވިދާޅުވި ވާހަކައެއް ކަމަށްވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް