އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަން

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރަސްމީކޮށް އެދެފި

  • އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓަށް ހުރަސް އަޅަމުން
  • ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކުރިމަގު ނިންމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮންނަން ޖެހޭނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި

ކ. މާލެ | 31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 23:05 | 1,932

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފަޑައިގެން ފަސްޓްމިނިސްޓަރ ސިޓީ ޑްރާދްޓް ކުރައްވަނީ - ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރު

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހު އެދެފިއެވެ.

 

 

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރަސްމީކޮށް އެދިވަޑައިގަތީ، ސްކޮޓްލެންޑްގެ ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ނިކޮލާ ސްޓަރޖެން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޓެރެސާ މޭ އަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައެވެ.

ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ސްޓަރޖަން ބޮޑުވަޒީރު މޭ އަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި، ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރުން އެދޭ އެދުން ހުއްޓުވުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ތާކުންތާކު ޖެހޭ ސަބަބެއް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުސްވި އަންގާރަ ދުވަހު ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޕާލިމެންޓުންވަނީ މިނިވަންކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ސްކޮޓްލެންޑްގެ މިނިވަންކަމަށް އާއްމު ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިނިވަންކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ފަސްޓް މިނިސްޓަރ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރަށް ސިޓީ ފުޅެއް ފޮނުއްވުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ސްކޮޓްލެންޑް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ޓުވިޓަރުގައި ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ނިކޮލާ ސްޓަރޖަންގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ޝާއިއު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ވީޑިއޯ މެސެޖްގައި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ކަމުގައި ވިޔަސް ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކުރިމަގު ނިންމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮންނަން ޖެހޭނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ކަމަށް ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެގޮތް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.