ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:52
މަރާލައިފައިވާ ކިމް ޖޮން ނަމް
މަރާލައިފައިވާ ކިމް ޖޮން ނަމް
ގޫގުލް
ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުން
ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ހަށިގަނޑު މެލޭޝިއާ އިން އުތުރު ކޮރެއާއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މެލޭޝިއާ ދޫކޮށް ދިޔުން މަނާކޮށްފައިވާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފި

މެލޭޝިއާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި މަރާލާފައިވާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑު މެލޭޝިއާ އިން އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ވިދާޅުވީ ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ހަށިގަނޑު ބެލި ކޮރޮނާ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދޫކުރުމަށް ހުއްދިނުމުން ދޫކުރީ ކަމަށެވެ. ނަޖީބް ރައްޒާގު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާ ދޫކޮށް ދިޔުން މަނާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިހާރު އެމީހުންގެ ގައުމަށް އެނބުރި މިހާރު ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ހަށިގަނޑު މެލޭޝިއާ އިން ދޫކުރި އިރު ހުކުރު ދުވަހު، އުތުރު ކޮރެއާގައި ތިބި، އުތުރު ކޮރެއާ ދޫކޮށް ދިޔުން މަނާކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ނުވަ ރައްޔިތަކު ވަނީ އެނބުރި މެލޭޝިއާ އަށް އައިސްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އުތުރު ކޮރެއާގައި ހުންނަ މެލޭޝިއާގެ ތިން މުވައްޒަފުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުން ފުރަން ވެގެން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލާފައި ވަނީ ދެ އަންހެނުން ވެގެން ކިމް ޖޮން ނަމް ގައިގައި ބާރުގަދަ ވިހައެއް ހާކައިގެންނެވެ.

މަރާލިތާ މަދު ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެނގިގެން ދިޔައީ ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލައިފައި ވަނީ ވަރަށް ވިހަ ގަދަ ކެމިކަލް ހަތިޔާރެއް ކަމަށްވާ "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެވެ.

މެލޭޝިއާއިން ހެދި ޓޮކްސިކޮލޮޖީ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން ކިމް ޖޮން ނަމް އަށް ހަމަލާ ދިފައިވާ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު، "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" އަކީ އދ. އިން ވެޕަން އޮފް މާސް ޑިސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެއަންހެނަކަށް މެލޭޝިއާއިން ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އަންނާނެއެވެ. އިތުރު ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް