ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 03:01
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ޙުޅުމާލެ
މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ
ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން

މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. 

 

މިކަން ހުޅުމާލޭ ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށްވެސް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުނީ މިރޭ 21:30 ހާއިރު ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވެ އެވެ.

 

ސްޓެލްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓް ދިޔައީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ސާފުކޮށެއް ނުދެއެވެ.

 

 މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކުރިއަށްއޮތް ވިއްސަކަށް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓްގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ސްޓެލްކޯއިން ބުނެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް