ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ޚުތުބާ

ޝިރުކުން ދުރުހެލިވުމަކީ ދުނިޔެއާ އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރި ވުމުގެ ނާރެސް: ޚުތުބާ

  • މިއަދުގެ ހުކުރު ކުރީ ކ ހިންމަފުށީ މަސްޖިދުއް ޛިކުރާގައި
  • އީމާންކަމުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޝިރުކެއް ނުގެނައުމަށް ގޮވާލި
  • މުއުމިނުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ﷲ އަށް އެއްކައުވަންތަވުން

ކ. މާލެ | 10 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 14:30 | 4,369

ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޖަމާއަތުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތް ތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އެންމެހައި ޝިރުކަކުން ދުރުހެލިވުމަކީ އެމީހެއްގެ ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރި ވުމުގެ ނާރެސްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ރާއްޖެއިން ވެސް ފެނި، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޖަމާއަތުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތް ތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ކ. ހިންމަފުށީ މަސްޖިދުއް ޛިކުރާގައި ކުރި ހުކުރު ނަމާދުގެ މަންޒަރުތައް ޓީވީތަކުން ވަނީ ވަގުތުން ގެނެސްދީފަ އެވެ.

އެގޮތުން "އެއްކައުވަންތަކަން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، ހަޤީޤީ ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އީމާންކަމުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޝިރުކެއް ނުގެންނަ މީހުން ކަމަށާއި، އެކަން ޤުރުއާނުގައިވެސް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މުސީބާތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުގައިވެސް މުއުމިނުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ﷲ އަށް އެއްކައުވަންތަވުން ކަމަށާއި، ކޮންމެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވި ނަމަވެސް ކެތްތެރިވެ، ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުން މަތީ ދެމިތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އަދި ޙައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް އެއްކައުވަންތަ ވުމަކީ ނަރަކައިން މިންޖުވެ، ސުވަރުގެ ހާސިލުވާނެ ސަބަބެއްކަންވެސް ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، ދިރިއުޅުމަކީ އިމްތިޙާނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި، ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ﷲ ގެ ރުއްސެވުން ހޯދުމަށް ކުރާ އަމަލަކަށް ހެދުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.