ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 01:14
އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލާ
ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލުން
މޫދަށް އެރިއުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
ގެއްލިގެން ހޯދަނީ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ 18:30 ގައި

ކ.އެރިޔަދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު ޚަބަރެއް ނުވުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 18:30 ހާއިރު ލިބުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރކްރާފްޓް ލޯންޗް ޑައިވަރުންނާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިހާދިސާގައި ހޯދަމުން ދަނީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

އެމީހާ މޫދަށް ގޮސްފައިވަނީ  14:00 ހާއިރު މޫދަށް ދިޔައިރު އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ ބޫޓަކާއި ނޫކުލައިގެ ސޯޓެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި ފަތުރުވެރިޔާ އަޅައިގެން ހުރީ ނޫ ކުލައާއި ފެހި ކުލަ ހުރި މޫނުމައްޗެއް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

މި ފަތުރުވެރިޔާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ އެންގުމަށް އެ އިދާރާވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް