ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކޮވިޑް-19

އެމެރިކާގައި މިނިކާވަގެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖް

  • ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ނިއުޔޯކްގެ "ބްރޮންޒް ޒޫ" ގައި އޮތް 4 އަހަރުގެ މިނިކާވަގެއް
  • ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން
  • މިހާރު ޒޫ ވަނީ މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 08:45 | 8,466

ނިއުޔޯކްގެ "ބްރޮންޒް ޒޫ" އިން ޕޮޒިޓިވްވި މިނިކާވަގު - ބްރޮންޒް ޒޫ

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުން މިނިކާވަގެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ނިއުޔޯކްގެ "ބްރޮންޒް ޒޫ" ގައި އޮތް 4 އަހަރުގެ މިނިކާވަގެކެވެ. އަދި އެ މިނިކާވަގަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިނިކާވަގު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، މިހާރު ޒޫ ވަނީ މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަނަވާރެއް މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަހަރު ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް މިނިކާވަގަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖަނަވާރުންނަށް ޖެހޭ ގޮތާމެދު ދިރާސާތައް ކުރަމުންދާއިރު، މީގެ ކުރިން ހޮންގކޮންގ އިން ކުއްތާއެއްވެސް މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއަކީ މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޤައުމެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް 3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.