އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާތެރޭގައި އިޓަލީން އެންމެ މަދުން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު

  • ހިނގަމުންދާ 24 ގަޑިއިރު އިޓަލީން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 525 މީހުން
  • މިހާތަނަށް އިޓަލީން 15,887 މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:54 | 9,894

ކޮވިޑް-19 އިޓަލީގައި ފެތުރޭ މިންވަރު ވަނީ ކުޑަކޮށް މަޑުޖެހިލާފައި - ސްކައި ނިއުސް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވަމުންދާ އިޓަލީން ފާއިތުވި ދެހަފްތާ ތެރޭގައި އެންމެ މަދުން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

އެގޮތުން ހިނގަމުންދާ 24 ގަޑިއިރު އިޓަލީން ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 525 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް އިޓަލީން 15,887 މީހުން މަރުވެގެން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ވައިރަސް ޖެހިގެން ހާލު ބޮޑު މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދަށަށްގޮސްފައިވާކަމަށް އިޓަލީގެ ސިވިލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޓަލީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ޖުމުލައަކީ 124,632 އެވެ. އެއަދަދު އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ 128,948 އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި ވައިރަސް ހަލުވިމިނުގައި ފެތުރެން ފެށިފަހުން އެއްދުވަހަށްވުރެ އަނެއް ދުވަހު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ކުޑަކޮށްވެސް މަދުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިޓަލީން ވަނީ 21،815 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުރެވިފަވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމުން ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 20،996 މީހުންނެވެ.

މިހާރު އިޓަލީގައި އައިސީޔޫތަކުގައި 3,977 މީހުން ތިބިކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 މީހުންގެ ދަށްވުމެއްކަމަށްވެސް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.