ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ބޮލީވުޑް

ކޮވިޑް-19: 200 އާއިލާއަށް ރަކުލް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ

  • ކޮންމެ ދުވަހުހަކު ދެފަހަރު ދަނީ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން
  • އެނާއަށް އެމަސައްކަތް އެ ކުރެވެނީ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 17:44 | 13,020

ރަކުލް ޕްރީތް ސިންގް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އިންޑިއާގެ ގުރުގާމް ސިޓީގެ ސްލަމް އޭރިއާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 200 އާއިލާއަކަށް އެކްޓަރ ރަކުލް ޕްރީތް ސިންގް ކާބޯތަކެތި ހަދިޔާކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ރަކުލް ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގުރުގާމް ސިޓީގެ ސްލަމް އޭރިއާގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭދޮށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކާބޯތަކެތީގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މި ލޮކްޑައުން އޮތްހާ ހިނދަކު އެމީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށް ރަކުލް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެފަހަރު ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރަކުލް އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އެނާއަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވެނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށާއި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރާ ވަގުތު ކަން ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިން ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް ގިނަ ތަރިންދަނީ އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޝާހުރުކް ޚާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރު، ދީޕިކާ ޕަދުކޯން، ރަންވީރު ސިންގް އަދި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ތަރިން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.