ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:55
ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ހިމަނައިފި
ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ހިމަނައިފި
ގޫގުލް
ސެންޗޫރިއަން
ދިވެހި އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް މާކެޓްގައި ލިސްޓްކޮށްފި
 
މާޗް 30 އިން ފެށިގެން ހިއްސާ ވިއްކާނެ
 
ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ ވަނީ އެމްއެސްޑީއަށް ޖަމާކޮށްފަ
 
އެމްއެސްއީގެ ރަސްމީ ލިސްޓުގައި ސެންޗޫރިއަން ވަނީ ހިމަނާފަ

އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކި އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑުން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ލިސްޓިންގ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސެންޗޫރިއަން ޕްބަލިކް ލިމިޓެޑްގެ ހިއްސާ މާޗް 30، 2017 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ރަސްމީ ލިސްޓްގައި ހިމަނައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު މެދުވެރިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަނެވިއްކުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސެންޗޫރިއަން ޕަބަލިކް ލިމިޓެޑުން އާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީގައި ހިއްސާގެ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ވެސް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ބުނީ، މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާ ގުޅައިގެން (3307878) އެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ލޮޖިސްޓިކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސެންޗޫރިއަން ކުންފުނިން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަނެފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ހިއްސާ ވިއްކާފައިވަނީ މޫނުމަތީ އަގެއްގެ ގޮތުގައި 25ރ. އަަށް ހިއްސާއެއްގެ މަގުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް