ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 60،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

  • 42,324 މީހުން ތިބީ ސީިރިއަސް ޙާލަތުގައި
  • އިޓަލީން މިހާތަނަށް 15,362 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
  • ސްޕެއިނުން 11,947 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 06:53 | 3,190

ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް ދުނިޔޭގައި ހަލުވިމިނުގައި އަންނަނީ ފެތުރެމުން - ފްރާންސް 24

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މުޅި ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 60،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ 207 ޤައުމަކާއި ޓެރިޓަރީއެއްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް 1,199,064 މީހުން ވަނީ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެެވެ. އަދި ވައިރަސްގައި މިހާތަނަށް 64,650 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ފަރުވާދީގެން 246,166 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 888,248 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، މީގެތެރެއިން 42,324 މީހުން ސީިރިއަސް ޙާލަތުގައި ތިބިކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު މުޅި ދުނިޔެއިން 5,476 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސުންނެވެ. އެމެރިކާއިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 1,037 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ފްރާންސުން 1,053 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވަމުންދަނީ ސްޕެއިނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. ސްޕެއިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 749 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އިނގިރޭސިވިލާތުން 708 މީހުންވަނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު މަރުވެފަ އެވެ. އަދި އިޓަލީން ވަނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 681 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިޓަލީން މިހާތަނަށް 15,362 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ސްޕެއިނުން 11,947 މީހުން ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން 8,441 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ފްރާންސުން 7,560 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.