ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

  • ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ލޮކްޑައުންކޮށް ޖިއްދާގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކިގަޑިތަކެއްގައި ކާފިއު ހިންގާނެ
  • ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި 2179 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 29 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
  • މާރޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔޫއޭއީގައި ކުރިޔަށްދާ ކާފިއު ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އިތުރުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 07:00 | 4,672

ޖިއްދާގައި މީހަކު މާސްކުއަޅައިގެން - އަލްޖަޒީރާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ލޮކްޑައުންކޮށް ޖިއްދާގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކިގަޑިތަކެއްގައި ކާފިއު ހިންގާނެކަމަށް އެގައުމުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މިފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެގައުމުން ނިންމާފައިވާއިރު މި ކާފިއު ހިންގާ ހަތް ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފިހާރަ އާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭރަށް ނިކުމެވޭނީ ހެނދުނު 6 ން ފެށިގެން މެންދުރު 3 އާ ހަމައަށް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުތަކަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުން އެއްކޮށް މަނާވާނެކަމަށްވެސް އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ސައުދީގެ އެހެން ސިޓީތަކުގައި އަޅާނެކަން މީގެކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ސައުދީން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ސައުދީއަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ގަލްފުގެ ދައްމާމް ޕޯޓުގައިވެސް ވަނީ މިފިޔަަވަޅުތައް އަޅާފަ އެވެ. ގަލްފްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 6 ގައުމުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ގައުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އެވެ. އެގައުމުގައި 2179 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު މިހާތަނަށް އާއިރު 29 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގައިވެސް އަންނަނީ ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑު ހިންގާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އެކި ސަރަހައްދުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަމުންދާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. މަރޗް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔޫއޭއީގައި ކުރިޔަށްދާ ކާފިއު ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އަދި އެގައުމުގެ މަގުތަކާއި ، ޕާކްތައް އަދި އާންމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ތަންތަން ރޭގަނޑު 8 ން ފެށިގެން ހެނދުނު 6 އާ ހަމައަށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުންދާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. އަދި އެވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާވާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ނިއުސް އެޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޔޫއޭއީގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 241 މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހި އެކަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 1505 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ކުވައިތުން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން އެގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެގައުމުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 62 ށް އަރާފައިވާއިރު މުޅިޖުމްލަ 479 މީހުންނަށް މިހާތަނަށް އާއިރު ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފަ އެވެ.

ގަތަރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު 250 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 1325 މީހުންނަށް އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާއިރު 3 މީހަކު ވަނީ މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.