ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އައިޑީ ކާޑު

ކޮވިޑް-19: ޖެނުއަރީ 1 ގެ ފަހުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑަށް ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

  • މިގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނީ 2020 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 4 އޭޕްރިލް 2020 | ހޮނިހިރު 23:47 | 3,070

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި އައިޑީކާޑު ހައްދަން ކިއުގައި ޖެހިގެން - ޓްވިޓަރ/ބިންޖަނާބް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ 1 ގެ ފަހުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑުގެ ނަންބަރަށް ބެލުމަށްފަހު ހިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު) އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ގެންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އައިޑީކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތުން، އައިޑީކާޑު ނެތުމުން، އައިޑީކާޑު މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީ، އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ކަމަށް ޑީއެންއާރުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އަލަށް އުފަންވާ ކުއްޖެއްނަމަ ނުވަތަ އައިޑީކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ޕާސްޕޯޓް، ޑްރައިވިންގް ލައިސަންސް ނުވަތަ 2020 ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރަށް ބަލާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ޑީއެންއާރުން ބުނީ މިގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނީ 2020 ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.