އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ދެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

  • ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކު ކައުންސިލްތަކަށް ގުޅާ އެކުދިންގެ ހާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
  • އެންއީއޯސީއާއި ގުޅިގެން ކޯލް ސެންޓަރު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 23:03 | 3,939

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އައިޝާ، އަދި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހަމީދު - ގެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ދެ މައްސަލައެއް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނާޒުކު މާހައުލުތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ގެ ހާލު ބެލުމުގެ ކަންތައް މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ މާހައުލުތަކުގައި އުޅޭ ސްކޫލް ކުދިންގެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ހެދިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކު ކައުންސިލްތަކަށް ގުޅާ އެކުދިންގެ ހާލު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ދެ ކޭސްއެއް ފާހަގަކުރެވިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި އެކު މަޝްވަރާ ކޮށް، ފުލުހުންގެ އެހީއާއި އެކު އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ބަންދު ނަމަވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އިރު މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިން އަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންއީއޯސީއާއި ގުޅިގެން ކޯލް ސެންޓަރު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ވެއްޖެ ހާލަތުގައި މީހުން އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.