އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ކޮވިޑް-19

ތަކެތި ހައްދަވާ، ގަނެފަ ވަގުތުން ފައިސާ ދޭނަން: އަމްރު

  • ދަނޑުވެރިންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަންޖެހޭ
  • ދަނޑުވެރިކަން މިހާރަށް ވުރެން ފުޅާކުރަންޖެހޭ
  • ވަގުތައް ފައިސާ ދޭނަން

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 13:19 | 19,398

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު - ރާއްޖެއެމްވީ

ގިނަ ފާރާތްތަކެއް ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ނިކުންނަންޖެހޭކަމަށާއި، ހައްދާ ހުރިހާ ތަކެތި އެސްޓީއޯ އިން ގަންނާނެކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ، ކާނާގެ ޔަގީންކަމަކީ ހަމައެކަނި އާބާދީއަށް އެކަށޭނެވަރަށް 5 މަހެއްގެ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓުކުރުން ނޫންކަމަށާއި މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް ވަކި ދާއިރާއަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ އޮތުން ކުޑަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑަށް އެނގިގެންދާކަމަށެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވި އެއްކަމަކީ އެގައުމެއްގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިހުނަށް ވުރެން ފުޅާކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ދިވެހިންގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ސީދާ ގުޅިފައިވަނީ ދަނޑުވެރިކަމަށްކަމަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ އިގްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަންޖެހޭކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ހުރިހާ ތަކެތި އެސްޓީއޯއިން ގަންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ނަމަވެސް ވަގުތަށް އެ ތަކެއްޗަށް ވާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ހެއްދުމުގެ ކުރިން އެ ތަކެތި ގަންނާނެ އަގު އެސްޓީއޯ އިން ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭރުން ދަނޑުވެރިން ތަކެތި ހައްދާއިރު، ލިބޭނެ އާމްދަނީވެސް އެނގެން އޮންނާނެ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.