ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަންއަށް ހައްލެން ލިބެންޖެހޭ: އަކްރަމް

  • މަޖިލީހުން ގާނޫނު ފާސްވާއިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ
  • ސަސްޕެންޝަން ދިގު ދެމިގެންދާނަމަ އެ 204 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އާއިލާއަށް ގެއްލުންވާނެ

ކ. މާލެ | 2 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 09:33 | 2,874

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަންއަށް ހައްލެން ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 ފަސްކުރެވިފައިވާއިރު އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާތަކުގެ އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަސްޕެންޝަނަށް ހައްލެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އުންމީދުކުރަނީ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ފާސްވާއިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަންއަށް ހައްލެން ލިބެންޖެހޭ އަކްރަމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ވިސާމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަމާއި ކުރިމަތިވީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ކުރިމަތިލައިގެން ތިއްބާ ކަމަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ 204 ސިވިލް ސަރވެންޓުން މި އިންތިހާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރާ ކަމަށާއި، ސަސްޕެންޝަން ދިގު ދެމިގެންދާނަމަ އެ 204 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އާއިލާތަކަށްވެސް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް މެމްބަރު ވިސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްްތަކުގެ ސަސްޕެންޝަން ބާތިލު ކުރުމަށް ވިސާމް ގޮވާލެއްވިއެވެ. ވިސާމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަޖިލީހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.