ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:58
އަނަސް: ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
އަނަސް: ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
އަނަސް ފުލުސް އޮފީހަށް
އެމްޑީޕީގެ ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި
ހާޒިރުކުރަނީ މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އަނަސް ވެސް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެއްވާފައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމަތު ދެއްވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 8:00 އަށް ކަމަށެވެ. ހާޒިރު ކުރަނީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ކަމަކަށް ޗިޓްގައި ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށާއި ހާޒިރު ކުރަނީ މައުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްލަން ކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ އިދިކޮޅު ގިނަ އިސްވެރިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ތަފާތު ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންދާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ކުރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކަކާއި ގުޅިގެން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަމުން ދާއިރު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވަނީ އަންގާރަ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ދެ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބރާހީމް ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ހާޒިރު ވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް