ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޫގްލް އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އެހީއެއް

  • 100 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީވޭ
  • ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް އެހީވޭ
  • އެހީގެ ބޮޑު ބައި ދެނީ އެޑް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި

ކ. މާލެ | 28 މާރޗް 2020 | ހޮނިހިރު 19:34 | 8,500

ގޫގްލްގެ ސީއީއޯ ސުންދަރު ޕިޗާއީ - ގޫގުލް

ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގޫގްލް އިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ގޫގްލް އިން ނިންމާފައިވަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުތަށާއި ފްރޮންޓްލައިން ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހެލްތު ވަރކަރުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަށާއި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް 250 ޑޮލަރުގެ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް އަގަކާއިނުލާ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކުރިން ގޫގްލް އިން ނިންމާފައިވަނީ 25 މިލިއަން ޑޮލަރު އެޑް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ. އަދި ދަރުމަޔަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު އެޑްގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގޫގްލް އިން ބުނީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓު ފަންޑެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ފަންޑުގެ ޒަރިއްޔާއިން ދަރުމަޔަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށާއި މާލީ އިދާރާތަކަށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

އަދި 340 މިލިއަން ޑޮލަރު ގޫގްލް އެޑް ކްރެޑިޓްފެ ގޮތުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ގޫގްލް ކްލައުޑް ކްރެޑިޓުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށްވެސް ނިންމާފައިވެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.