އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ސިޔާސީ މަގާމުތައް

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން މަޑު ޖައްސާލައިފި

  • ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ހާއްސަކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށް
  • ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން އެދޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ | 25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 23:31 | 2,628

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު - ރައީސް އޮފީސް

ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19)އާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ގައިމުކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީ، މިވަގުތަށް ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނު ކުރެއްވުން މަޑު ޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދިވެސް ބައެއް މަގާމުތައް އެބަހުރި، އަޅުގަނޑު ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އަދަދުތަކުގެ ތެރޭގައި. އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލައިގެން މި އުޅެނީ،

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ކޯލިޝަން ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އުފެއްދެވި އެމްއާރުއެމް ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ގެންދަނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަމުން ނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އަޅުއްވާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހާކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އިގްތިޞާދު ހަޔަކަށް އެޅުއްވުމަށް ކުރައްވާނެ ކަންކަމާއި އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިމާވެފައިވާ އަޑިގުޑަންތަކުން އަރާގަނެވޭނެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުންވެސް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

މިނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެގަޑިއިރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔައިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވި އެވެ. އަދި އެހުރިހާ ނޫސްވެރިން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.