ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ކޮވިޑް-19

އައިސްލޭންޑުން އެ ގައުމުގެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުން ކޮވިޑް-19 ށް ޓެސްޓް ކުރުމުން ލިބުނު ފިލާވަޅު

  • އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އައިސްލޭންޑް ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 ށް އެންމެ ގިނައިން ޓެސްޓް ކުރި ގައުމަށް

ކ. މާލެ | 25 މާރޗް 2020 | ބުދަ 15:58 | 314,474

އައިސްލޭންޑްގެ ވެރިރަށް ރެކަވިކްގެ މަންޒަރެއް - ރޮއިޓަރސް

އައިސްލޭންޑަކީ އާބާދީގައި 364,000 މީހުން ހިމެނޭ ރާއްޖެއާ އާބާދީގެ ގޮތުން ދާދި އެއްވަރުގެ ގައުމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ ގައުމެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އައިސްލޭންޑްގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެ ގައުމުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުމެވެ. އައިސްލެންޑުގައި ކާފިއު އެއް ލޮކްޑައުންއެއް ތަންފީޒެއް ނުކުރެއެވެ.

އައިސްލޭންޑްގެ ބަޔޯޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑީކޯޑް ޖެނެޓިކްސް އާއި އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ އިދާރާ ގުޅިގެން މި ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އައިސްލެންޑުގެ 10,300 މީހުން ބަލި ހުރިތޯ ޓެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ޓެސްޓްގެ އަދަދު އެހާ ބޮޑު ނޫނަސް، އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އައިސްލޭންޑް ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަތީ މިންވަރަކަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރެވުނު ގައުމަށެވެ.

އައިސްލޭންޑުން ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގައިވެސް އަމަލު ކުރީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެކަން ކުރަމުންދާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ސާމްޕަލް ނަގަނީ ކޮންމެހެން ބަލީގެ ނިޝާނެއް އަލާމާތެއް ފެނިގެންނެއް ނޫނެވެ. ނޫނީ ބަލިމީހަކާ ގައިގޯޅި ކަމެއް އޮތް މީހުން ބަލައިގެންނެއްވެސް ނޫނެވެ. އައިސްލޭންޑުން ބަލަމުން ދިޔައީ އެ ގައުމުގެ އާބާދީގައި ހިމެނޭ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ޓެސްޓް ކުރުމަށެވެ.

އައިސްލޭންޑްގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެސްޓިންގ ޕްރޮގްރާމުން ބަލި ހުރި ކަމަށް 218 މީހުން ރެކޯޑް ކުރެވުނު އިރު، އެ ޕްރޮގްރާމުން އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުން ދުނިޔެއަށް މުޅިން އައު މި ވައިރަސް ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވުމުންދާ މަސައްކަތައް ބޮޑު އަލިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

އައިސްލޭންޑުގެ ޓެސްޓިންގ ޕްރޮގްރާމުން އެނގުނު އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަކީ ބަލި ހުރި ކަމަށް ޕޮސިޓިވް ވީ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ބަލީގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަލާމާތެއް ނުވެސް ނެތް މީހުން ކަމެވެ. މި މައުލޫމާތުން، މީގެ ކުރިން މި ރޮނގުން ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްސަސްގެ ދިރާސަތަކުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 10 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައި ހުންނަނީ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް ހުރެމެ، ބަލީގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނަން ނެތް މީހެއްގެ ފުށުންނެވެ.

އައިސްލެނޑުގެ ޑިކޯޑް ޖެނެޓިކްސްގެ ދިރާސާ އިން ސާފުވާ ގޮތުގައި، ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވާ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުންނަ ބައެއް ނޫނެވެ. އައިސްލޭންޑްގެ ޗީފް އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ބަޒްފީޑް ނިއުސްއަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވްވާ ބާކީ ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިން އާއްމު ގޮތެއްގައި ފެނިފައިވަނީ އާދައިގެ ރޯގާއެއް ޖެހުމުން ފެންނަ ފަދަ ނިޝާންތައް ކަމުގައެވެ.

އައިސްލެންޑުން އެއްކުރި ގިނަ ސާމްޕަލްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ، ވައިރަސްގެ ޖެނެޓިކް ސީކުއެންސިންގ ހަދާ، ވައިރަސް މިއުޓޭޓްވަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މުހިންމު ހޯދުންތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އައިސްލޭންޑުން ނެގި ސާމްޕަލް ތަކުގެ އަލީގައި ސައިންޓިސްޓުން ބުނެފައިވަނީ އެ ގައުމުން މަދުވެގެން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ 40 މިއުޓޭޝަން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ދިރާސާ އިން ހާމަވާ ގޮތުގައި، މިއުޓޭޝަންގެ ސަބަބުން ވައިރަސްގެ ބަލި ޖެއްސުމުގެ ބާރު އިތުރަށް ގަދަވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ވައިރަސް ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެއެވެ.

އައިސްލެންޑުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުންނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ މެޗަކަށް ދިޔަ ބައެއްކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އެ މެޗް އޮތްތަނެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.