ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 15:42
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މަޚުލޫފް ޖަލުގައި
ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ މަޚުލޫފް އެކަހެރިކޮށް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިިފި
ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިންމައި، މަޚުލޫފް މިނިވަން ވާނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި
ލިބެމުން ދިޔަ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައިވަނީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް
ފޯން ކޯލް ކުރުމާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކާއި، އަދި އާއިލީ ބައްދަލުވުން

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚުލޫފް ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަޚޫލޫފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ވާހަކައެއް މަޚުލޫފް ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެއް މަސް ދުވަހަށް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން ފޯނު ކޯލް ކުރުމާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކާއި، އަދި އާއިލީ ބައްދަލުވުން އެއް މަސް ދުވަހަށް މަޚްލޫފަށް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނަޒްރާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޖަލުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ އުސޫލުން މަޚުލޫފާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޚުލޫފްގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައިވާކަން ކަރެކްޝަނުގެ އޮފިޝަލް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް، މަޚުލޫފް އެކަހެރިކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މަޚްލޫފާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅީ ޖަލުގެ ކޮން ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެގެން ކަމާއި، އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރުމަށް ކަރެކްޝަނުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފަ އެވެ.

 

މަޚުލޫފް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލިއިރު، ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތާ މިހާރު ދެ މަސް ވަނީ ވެފަ އެވެ. މަޚުލޫފްގެ އާއިލާ އާއި ވަކީލު ގެންދަވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދެ ދައުވާއެއްގައި މަޚުލޫފްގެ މައްޗަށް ވަނީ 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ތަންފީޒް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެވެ. އެ ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިންމައި، މަޚުލޫފް މިނިވަން ވާނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:36
އެޗޭ
ހާސް ނުވޭ ވަރަށް އަވަހަށް ސަލާމަތް ވާނެ އިންޝާﷲ