ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ސިއްހަތު - ކޮވިޑް-19

ބޮޑު ވަޒީރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެއަށް ވަދެއްޖެ!

  • އިންޑިއާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއުގައި 14 ގަޑީއިރު ރައްޔިތުން ގޭގައި މަޑުކުރި
  • ރައްޔިތުންވަނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރާކަން ހާމަކޮށްފައި
  • ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ ކާފިއު އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ތައްޔާފުވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ | 22 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 23:28 | 12,314

އިންޑިއާގައި ބޮޑުވަޒީރު އިއުލާން ކުރެއްވި ކާފިއު އަށް އިޖާބަދީ ރައްޔިތުން ވަނީ ގެއަށް ވަދެފައި - އެންޑީޓީވީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި 14 ގަޑީއިރުގެ މުއްދަތަކަށް މަގުތައް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ގޭގައި ހޭދަ ކޮށްފިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ހުސްވި ހަފްތާގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކާފިއު އާ ގުޅިގެން ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް އޮންނަ އިންޑިއާގެ މަގުތައް އާދިއްތަ ދުވަހު ފެނުނީ މުޅިންހެން ފަޅުވެފައި އޮއްވައެވެ.

ހުސްވި ހަފްތާގައި ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އިންޑިއާ ކުރިމަތިވެފައި އޮތް މިންވަރު ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކާފިއު އަކީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު ޓެސްޓް ކޮށްލެވިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު އިއުލާން ކުރެއްވި ކާފިއު ކުރިއަށް ދިޔައީ އިންޑިއާ ގަޑިން ހެދުނު 7:00 ން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން މި ކާފިއުއަށް ތަބާވުން އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތުން ދޭ އިޖާބައިން، ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަ އަށް ބޮޑު ބާރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ކާފިއުއަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ވެރިރަށް ދިއްލީގައި ބޭސް ފިހާރަތަކާއި ކޮންމެހެން ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ތަންތަން ވިޔަފާރިތައް ނޫން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ހުރީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ.

ކާފިއުގެ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަމުންދިޔައިރު، ބޮޑުވަޒީރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް، ހަވީރު 5:00 ޖެހި އިރު އެތައް ބަޔަކު ގޭގޭގެ ބެލްކަނީ އަށް ނުކުމެ، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ކޮރޯނާވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަނގަބީލު އެޅުމާއި، ތެލި ތަވާފަދަ އެއްޗެހީގައި ތެޅުމާއި އަދި އަތްތެލަބަޑި ޖެހުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުންވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަގްބޫލް ތަންތަން ކަމުގައިވާ ދިއްލީގެ ރެޑް ފޯޓް އާއި އާގަރާގެ ތާޖް މަހަލްގެ އިތުރުން 140 ށް ވުރެ ގިނަ ތާރީޚީ ސަގާފީ ތަންތަން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް އިންޑިއާގައި ތިން ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.