އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - ސެމްސަން

ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް 8 މާދަމާ ލޯންޗްކުރަނީ

  • މި ފޯނު ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 05:19 9,124

ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ އެސް 8 - ޕޮލިސް

އެތައް ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސެމްސަންގ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން އެސް8 މާދަމާ ލޯންޗް ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ސެމްސަންގެ އެނބުރި އައުން ސިފަކޮށް ސެމްސަން އެސް8 ގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބިއިރު ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި އެކު ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 

ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ ޗީފް ލީ ޖައެ ޔޮންގ ބުނި ގޮތުގައި ކުރިން ދިމާވި ކަންކަމުން އަރައިގަނެ މާރޗް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރާ މިފޯނަކީ "ގެލެކްސީ އަންޕެކްޓް 2017" ފޯނެކެވެ.

 

އެސް8 ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ހެނދުނު އެގާރަ ޖަހާއިރެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 އެވެ.

 

މިއީ ސެމްސަންގއިން މިހާތަނަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެންމެ ތަފާތު ފޯނެކެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ތުނި ފޯނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެސް8 ގެ ދިގުމަނަކީ 18 ސެންޓިމީޓަރ އަދި ފުޅާމިނުގައި 5.9 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނާނެ އެވެ.

 

ސެމްސަންގ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމެވެ.

 

އެސް8 ލޯންޗް ކުރުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައިވަނިކޮށް ސިންގަޕޯރގައި ހުންނަ ސެމްސަންގ އައުޓްލެޓްގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާއިރު އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް