ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:16
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ގޫގުލް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ރީރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮންނަނީ މެއި 6 ގައި
ރީ ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އޭޕްރީލް އެއްވަނަ ދުވަހަށް

ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަނީ   އަންނަ މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް ރަށްވެރިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި ފުރުސަތު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ރީ-ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިކަމަށް އެދޭ ފޯމް ރަށު ކައުންސިލް ތަކުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށު އެފީސްތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކެއް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން  ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ މި ސްޓޭޝަންތައް ހުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ހޮނިހިރުު ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ކަމަށް އެ އިދާރާ ބުނެ އެވެ. މި މޯބައިލް ސްޓޭޝަނުތައް ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް އާއި ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އެގޮތުން ހެނދުނު 10:00 އިން 04:00 ހުޅުވިފައި ހުންނަ އިރު ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 03:00 އިން 05:00 އެ ސަރަހައްދުތަކުން ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އަދި މާލޭގެ އިންތިހާބީ އިދާރާ ކަމުގައިވާ، ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައިވެސް ރީ ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ރީ ރަޖސިްޓަރ ކުރުމަށް އަންނަ އިރު އެމީހަކު ވޯޓުލުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި އެ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްފައިވާ އިރު އިންތިހާބު މިހާރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް