ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 00:34
ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް
ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް
ސްކައި ނިއުސް
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު
ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ރެއާލް އިން މަޝްވަރާތަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިފި
 
ހަޒާޑް ވަނީ ޗެލްސީ އަށް މި ސީޒަނުގައި 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ
 
ފްރާންސްގެ ލިއްލޭ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ހަޒާޑް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެޑެން ހަޒާޑް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރެއާލް އިން އޭނާއާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ދޮރުތައް ހުލުވާލައިފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫހެއްކްމަށްވާ މާސާ އިން ބުނީ ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ރެއާލް އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން އެޓީމުން އޭނާއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، ދޮރުތައް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕްރިމިއާ ލިގުގައި މި ސީޒަނުގައި މިވީތަނަށް ކުޅުނު 26 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ހަޒާޑް ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅަނީ ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ. އެގޮތުން ހަޒާޑް އަކީ ޒިދާން ވަރަށް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިންއެއްކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރެއާލް އާއި ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރަނީ އަލްވަރާ މޮރާޓާ އާއި ހަޒާޑް ބަދަލުކުރަންށެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނަށްފަހު މޮރާޓާ ޗެލްސީ އަށް ދާނެ ކަމަށް އަޑުތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

ފްރާންސްގެ ލިއްލޭ އިން 2007 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ހަޒާޑް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިވީތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 237 މެޗުގައި 66 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަންވެސް އަދާކުރަމުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 76 މެޗުގައި 17 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ނިމިގެންދިޔަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެޓީމު ކޮލިފައިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް އެޓީމުގެ ގެންގޮސްދިނުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް