އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ލުއި ޚަބަރު - ލަވަކިއުންތެރިޔާ މެޑޯނާ

މެޑޯނާ ފްރާންސްގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޝޯވ ކެންސަލްކޮށްފި

  • މިޝޯވ ކެންސަލް ކުރީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގައި އެއްވުންތައް މަނާކޮށްފައިވާތީ
  • ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގިނަ އިވެންޓްތަކެއް ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ | 10 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 19:52 | 2,312

މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިތާ މަޑޯނާ - ވަޔަން

މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ މެޑޯނާ ފްރާންސްގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޝޯވ ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެޑޯނާ ބާއްވަން އުޅުނު ''މެޑަމް އެޗްސް ކޮންސަރޓްސް'' ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. އަދި މިޝޯވ ކެންސަލް ކުރީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގައި އެއްވުންތައް މަނާކޮށްފައިވާތީއެވެ.

މަޑޯނާގެ ޝޯވތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ޝޯވތަކެވެ.

މެޑޯނާގެ އޮފިޝަލް ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މާރޗް 10 އަދި 11 ގައި ޕެރިސްގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ދެ ކޮންސަރޓް ވެސް ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕެރިސްއަކީ މަޑޯނާގެ ޓުއަރގައި އެންމެ ފަހު މަންޒިލް ކަމަށްވާއިރު، އޭނާ މި ޓުއަރ ފައްޓާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު މަހުއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ގިނަ ޝޯވތަކާއި، ގިނަ އިވެންޓްތައް ދަނީ ކެންސަލް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.