raajjemv logo
ޮކޮވިޑް-19
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި
 
އައިޖީއެމްއެޗްއިން ވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައި
 
ޒިޔާރަތް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަރޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,969
ކ. މާލެ |
10 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 12:09
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ޓްވިޓަރ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އަޅާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރާތް ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަރޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް ބަލިމީހާއާއެކު އެހީތެރިޔަކަށް މަޑުކުރެވޭނެއެވެ. މާލޭގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވެސް، ވަނީ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭން ފެނިފައިވާތީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެހެން ދާންޖެހިގެން ނޫނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުނުކުރުމާއި، ހާއްސަކޮށް ރޯގާ ޖެހި ހުން އައިސްތިބޭ މީހުން އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް