ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ޮކޮވިޑް-19

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

  • ޒިޔާރަތް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަރޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި
  • އައިޖީއެމްއެޗްއިން ވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައި

ކ. މާލެ | 10 މާރޗް 2020 | އަންގާރަ 12:09 | 2,864

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް - ޓްވިޓަރ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ އަޅާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރާތް ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަރޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް ބަލިމީހާއާއެކު އެހީތެރިޔަކަށް މަޑުކުރެވޭނެއެވެ. މާލޭގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވެސް، ވަނީ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭން ފެނިފައިވާތީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެހެން ދާންޖެހިގެން ނޫނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުނުކުރުމާއި، ހާއްސަކޮށް ރޯގާ ޖެހި ހުން އައިސްތިބޭ މީހުން އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް ދަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.