ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 20:02
އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މޫސަލްއަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މޫސަލްއަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
ގޫގުލް
އިރާގުގެ މޫސަލް
މޫސަލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ ލީޑަރުުންތަކެއް ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މަރާލައިފި
 
މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ދަނީ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުން

އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ޓާގެެޓްތަކަަށް އިރާގު އަސްކަރިއްޔާ އިން ހޯމަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓަށް ނިސްބަތްވާ އަރަބި ލީޑަރުންތަކެއް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މޫސަލް އިން އައިއެސް ފައްސާލުމަށް ކުރާ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކޮށްފައިވާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހު އިރާގުގެ އެއާ ފޯސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މަރާލި އައިއެސް ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ސައުދީ އަށް ނިސްބަތްވާ އަބްދުﷲ އަލް-ހައިއަފް އާއި ހާލިދް މުހައްމަދު ހަޒްޒާ އަލް-ޝެމަރީ އަދި އަބްދުލް ރަހްމާން މުހަންމަދު މުރާދު ހިމެނެއެވެ.

މޫސަލްއަކީ އިރާގުގައި ހަަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ އެންމެ ފަހުގެ ތަނެވެ. އިރުމަތީ މޫސަލް އާއި އަދި ހުޅަނގު މޫސަލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އައިއެސްގެ އަތްދަށުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީގައި ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާ އިން މަދަދުދީގެން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރުގައި ވަނީ އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައެވެ.

މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންދާއިރު އިރާގުގެ މޫސަލްގައި ހުރި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣްދާދީ މޫސަލް އިން "ފިލައިފައިވާ" ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ދާދިފަހުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވަނީ ބަޣްދާދީ "ފިލާފައިވާ" ކަމަށް ބެެލެވެނީ އޭނާގެ ބާރުތައް މޫސަލްގައި ތިބޭ އައިއެސް ކޮމާންޑަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބަޣްދާދީ މޫސަލްއިން ފިލާފައިވަނީ އިރާގު ސިފައިން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މޫސަލްގެ މައި މަގު ހިފުމުގެ ކުރިންނެވެ. ސީރިޔާގެ ބިންތަކާއި، އިރާގުގެ ބިންތައް ހިމެނޭގޮތުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ނަމުގައި "ޚިލާފަތެއް" އުފެއްދިކަން ބަޣްދާދީ އިއުލާން ކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު މޫސަލްގެ މިސްކިތެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް