ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 04:30
ރެއާލްގެ އެޓޭކިން މިޑްފިލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް
ރެއާލްގެ އެޓޭކިން މިޑްފިލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް
ގޫގުލް
ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް
ހަމޭސްގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ލިވަޕޫލްވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ބޭނުން، ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަކުރަންވެސް ބޭނުން: ހަމޭސް
 
ހަމޭސް އަށް ފަހަކަށް އައިސް އޭނާއަށް ވަނީ ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފަ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލިވަޕޫލްވެސް ބައިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ދަ މިރާ އިން ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނީ ހަމޭސް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލް އިން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެޓީމަށް އޭނާ ގެންނަން ނިންމާނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ލިވަޕޫލް ކޮލިފައިވުމުން ކަމަށެވެ.

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަދި ޗެލްސީންވެސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ހަމޭސް ހޯދުމަށް އިޓަލީގެ ޔުވަންޓަސް އިން ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މި ސީޒަނަށްފަހު އެހެން ކުލަބަކަށް ހަމޭސް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަމުން އަންނައިރު، ދާދި ފަހުން އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރެއާލްއާ އެކު ތަމްރީން ހަދަނީ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކަންތަކާ ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައް ވެސް ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުމީ ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ކަމަށެވެ.

ހަމޭސް ބުނީ ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު، ކުޅެން ލިބޭ ފުރުސަތު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ހަމޭސް ބުނީ މަޑުމަޑުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ތަފާތު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން ހަމޭސް ކުޅުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ފަހަކައް އައިސް އޭނާއަށް ވަނީ ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 101 މެޗު ކުޅެދީ 30 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ރެއާލްއާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް ދެފަހަރު އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް