އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އައިޖީއެމްއެޗް

މާލޭގައި ރޯގާއާއި، ފާނަބަސަންދު ފެތުރެނީ

  • ފާނަބަސަންދު ބަލީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
  • އަވަހަށް ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން އެދިފައިވޭ
  • ކުޑަކުދިންނާއި، ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި ފަރާތްތަކާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ނުދިއުމަށް އެދޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 29 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 12:37 | 32,524

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) - ރާއްޖެއެމްވީ

މިދުވަސްވަރު މާލޭގައި ރޯގާ އަދި ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިދުވަސްވަރަކީ މާލޭގައި ރޯގާ އަދި ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ ކުޑަކުދިންނާއި، ދިފާޢީ ނިޒާމު ބަލިކަށި ފަރާތްތަކާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިތުރުން، ރޯގާޖެހި ހުންއައިސް ނުވަތަ ކެއްސާ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފާނަބަސަންދު ޖެހިފައިވާ މީހަކު އުޅޭ ގެއެއްގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުރިން މި ބަލި ޖެހިފައިނުވާ އަދި ފާނަބަސަންދު ބަލީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން، ފާނަބަސަންދު ވެކްސިން އަދި އެމްއާރްއެމް ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި ފަރާތްތަކުން، ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ލަފައާ އެއްގޮތައް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން އެދިފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ވައިރަސްއެއް ކަމަށްވާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރެމުންދާތީ، ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނޫނީ، މި ދުވަސްވަރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ލަފާދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.