އާދީއްތަ 05 އޭޕުރިލް 2020
11 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 12
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ރަން

މި އަހަރުގެ ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ރަން ނިންމާލައިފި

  • ހަރަކަތުގެ މަޤްސަދަކީ ޕްލާސްޓިކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
  • މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންވެސް ބައިވެރިވި
  • ދުވުން ފަށާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 07:00 ގައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 29 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 08:45 | 2,643

މި އަހަރުގެ ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ރަން ގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ "ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ރަން" ގެ މިއަހަރުގެ ދުވުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޕްލާސްޓިކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތަކީ އިންސައިޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސަސް (އައިސީއެސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މި ދުވުން ފެށީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 07:00 ގައެވެ.

މި ދުވުމުގައި ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙްމަދުވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދުވުމުގައި ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވި އާންމު ފަރާތަކުން ބުނީ، މިއީ ދިވެހިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި، ދުވުމުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބައިވަރު ޕްލާސްޓިކް ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ދުވުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ބިދޭސީން ބައިވެރިވިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އައު ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ އަމާޒަކީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމެވެ. ސަރުކާރުގެ މި އަމާޒާއެކު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ކެފޭތައް އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނުން ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.