ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ހާއްސަކުރީތީ ހުށައެޅި މައްސަލަ ނުބެލި

  • މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅުމަށް މޫސަ ވަނީ ނިންމާފައި
  • ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 28 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 19:39 | 3,008

މައްސަލަ ހުށައެޅީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުން ގޮފީގެ ކުރީގެ ރައީސް މޫސަ އަންވަރު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ފިިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުމުން އެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށައެޅީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ޖުމްހޫރި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ކުރީގެ ރައީސް މޫސާ އަންވަރެވެ.

އެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ނިންމައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރ، މޫސަ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރުލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށް ކަމަށެެެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ފޮނުވި ސިޓީގައިވެއެވެ. އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅާނެ ކަމަށް މޫސަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުކުރާ ޖުމްލަ ކައުންސެލަރުންގެ އަދަދަކީ 923 އެވެ. އެއީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ 372 ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެން، ފިރިހެން ހިމެނޭގޮތަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ 372 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް އިންތިހާބުކުރެވޭ 179 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދަކީ 18 އެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 197 ކައުންސިލަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.