ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އަލީ ވަހީދުގެ ލީކްސް

އަނެއްކާވެސް ލީކެއް! ނަހުލާ ކަންބޮޑުވަނީ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެދާނެތީ

  • އެކަކު އަނެކަކު ބޮލުގައި އިލްޒާމް އަޅުވާ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 27 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 01:33 | 85,593

އަލީ ވަހީދުއާ އައިޝަތު ނަހުލާ - ސަން އޮންލައިން

މި ފަހަަކަށް އައިސް ސިލްސިލާކޮށް ލީކު ކުރަމުންދާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ އޯޑިއޯތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު އޯޑިއޯ އެއް އަނެއްކާވެސް ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ އޯޑިއޯގައި ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއާއި އަލީ ވަހީދުކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއާއި ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދުކުރެއެވެ. އަދި އޯޑިއޯ ލީކުވާ މައްސަލައިގައި އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އިލްޒާމްތަކެއް ނަހުލާގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވައެވެ. ދެބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި އެކު އަނެކަކަށް އިލްޒާމުތައް އަޅުވައި ދެއްކި ވާހަކަވެސް ލީކުވެދާނެކަމުގެ ޝައްކުކޮށް ނަހުލާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ވާހަކަ ދައްކަވައެވެ.

ލީކް ކޮށްލި އޯޑިއޯގައި އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ބުނަނީ، އޭނާ އަކީ މީހުންނަށް ގުޅައިގެން ފޯންކޯލް ރިކޯޑް ކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަހުލާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ވަރަށްވުރެ ބާރަށް ކިޔާ އަޑު އިވެނީ، އެމީހާ ރިކޯޑު ކުރީ ގުޅައިގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި، ''ރިކޯޑް ކުރާނީ ކޯއްޗެއް ކަމަށް'' އެހެންނެވެ.

''އަޅުގަނޑަށް ގުޅުމުގެ ކުރިން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި ގުޅައި ނިމިގެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް ރިކޯޑް ނުކުރުނަމަ، އަޅުގަނޑު ކަމެއް ކުރިނަމަ އެއް ނީންނާނެ ދެއްތޯ ރިކޯޑަރުގައި''

އެއަށްފަހު ނަހުލާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ވަނީ އޯޑިއޯއެއްގެ އިތުރުން ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުން ޚަބަރު ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކަހަލަ ބޭކާރު އެއްޗެހި އާއްމުނުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

''އައި ހޯޕް ބޭކާރު އެއްޗެއް ނޯއްނާނެ ކަމަށް.''

ލީކްސް އެމްވީ އިން އާއްމު ކުރި އޯޑިއޯގައި ނަހުލާއާއި އޭނާގެ ފިރިކަލުން ގާސިމް އިިބްރާހިމްއާއި މެދު އޮތް ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކައެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް އިބްރާހިމް އަރިހުގައި ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް އިތުބާރު ކުރައްވާނީ އެކަމަނާއަށް ކަމަށް ނަހުލާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާާ ބުނެއެވެ.

ލީކްވަމުންދާ ސިލްސިލް އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެއީ އަބުރު ކަތިލުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.