ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ދީނާ ޙިލާފު ވޯކްޝޮޕްތައް ހިންގާ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

  • އެފަދަ ޝަކުވާތައް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުންދޭ
  • އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވޭ
  • އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަނިމާދޫ ގައިވެސް ވޯކްޝޮޕަތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 26 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:47 | 4,420

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން ދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ކުލިއަމް ޖަމިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މި ޖަމިއްޔާއިން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ހަނިމާދޫގައިވެސް ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.