ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 20:35
އައިލެންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނޭރެޝާން ސްޕޯޓްސް ކްލަބު (ދަ ގޭންގް)
އައިލެންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނޭރެޝާން ސްޕޯޓްސް ކްލަބު (ދަ ގޭންގް)
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިއެފްސީ ފުޓްސަލް
އައިއެފްސީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދަ ގޭންގުން ހޯދައިފި
 
ދަ ގޭންގުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ

އައިލެންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނޭރެޝާން ސްޕޯޓްސް ކްލަބު (ދަ ގޭންގް) އިން ހޯދައިފި އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަ ގޭންގުން ހޯދީ ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރެންޑް އޮފް ދިއްގަރު (އެފްއޯޑީ) އާއި ވާދަކޮށް 2-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑުޖަހާނެ މާގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ދަ ގޭންގުން ވަނީ ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައި އެފްއޯޑީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފާއި ހިލާފަށް ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ދެޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑެއްޖެހުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގޭންގުގެ އަޔާޒު އަހުމަދު (އަޔާ) ވަނީ ހިތްގައިމު ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ކުޅެމުންދިޔަ އެފްއޯޑީ ސިއްސުވާލާފަ އެވެ.

ގޭންގުން ލަނޑެއްޖަހައި ފަހަތަށް ޖެހިލި ވަގުތު އެފްއޯޑީން ވަނީ ޓީމު އެއްކޮށް ކުރިއަށްޖެހި އިދިކޮޅު ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ދެތިން ހަމަލާ ގޭންގުގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ.

އެފްއޯޑީ ކުރިއަށްޖެހި ކުޅެމުންދިޔަ ވަގުތެއްގައި ގޭންގުގެ އިސްމާއިލް ނާޝިދު (ނާއްޓޭ) ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ގޭންގުގެ ފަރާތުން ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެފްއޯޑީއަށް ވަނީ ލަނޑެއްޖަހާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބި މެޗުގެ ކުޅުން ނިމިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ދަ ގޭންގުގެ އިސްމާޢީލް ނާޝިދު (ނާއްޓޭ) އެވެ.

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ވަނަވަނަ އަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށާއި ޗެމްޕިއަން އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް ތައްޓާއި މެޑަލް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަހުމަދު ނަޝީދާއި، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އީސާގެ އިތުރުން ޓީމް ފްރޮމް މާސް ފުޓްބޯލް ކުލަބުގެ ޗެއާމަން ސުއާދު އެވެ.
މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ދަ ގޭންގުގެ އަޔާޒް އަހުމަދު ހޮވުނު އިރު އޭނާ ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 7 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ ދަ ގޭންގުގެ އަޔާޒު އަހުމަދާއި، އިސްމާޢީލް ނާޝިދުގެ އިތުރުން ޑީސީޖޭގެ އަލީ ހާފިޒާއި، އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އަދި އެފްއޯޑީގެ ހުސެއިން އަހުމަދެވެ. އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޑީސީގެ އަބްދުﷲ ހުނައިނެވެ.
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަހުމަދު ނަޝީދެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 35،000 ރުފިޔާ ދިންއިރު، ރަނަރަޕް ޓީމަށް 15،000 ރުފިޔާ ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް