ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 19:40
ޔުނައިޓެޑަކީ އޭނާގެ ހިތް ކަމަށް ލިންގާޑްބުނޭ
ޔުނައިޓެޑަކީ އޭނާގެ ހިތް ކަމަށް ލިންގާޑްބުނޭ
ސްކައި ނިއުސް
ލިންގާޑްގެ ކޮންޓެރެކްޓް
ލިންގާޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވާހަކަތައް ފަށައިފި
 
އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމާއި މެދު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޖެސީ ލިންގާޑް ބުނެފިއެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑާއެކު ކޮންޓްރެކް އާކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށްދާކަން ހާމަކުރުމުގެ އިތުރުން ލިންގާޑްވަނީ އޭނާގެ ހިތްވަނީ އޯލްޑް ޓްރެފޯޑްގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރުގެ ވިންގަރ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް 15 މެޗު ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދީފައެވެ. އަދި ދެ ގޯލް މިހާތަނަށް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

 

އާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ދިޔަނަމަވެސް ލިންގާޑް ވަނީ އޭނާ ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

"ކޮންޓްރެކް އާ ކުރުމާއި މެދު ވާހަކަތައް އަދި ދަނީ ކުރިއަށް، ޔުނައިޓެޑްގައި އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، އަހަރެންގެ ހިތްވަނީ ޔުނައިޓެޑްގައި" ލިންގާޑް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ލިންގާޑް ބުނި ގޮތުގައި މިކިޓާރިއަން އާ ޒަލަޓަން އަދި ޕޮގްބާފަދަ ކުޅުންތެރިންނާއިއެކު ކުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ. އަދި ޓީމަށް އަރަންބޭނުން ނަމަ ވަރުގަދަ ފައިޓެއް ޕްރެކްޓިސް ތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނމާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް