އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ކުޅިވަރު - މޭރީބްރައުން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިހާއި އަޔާނީއަށް

  • މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 105 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި

އިސްމާޢީލް ޝާހް
ismaelschurh

ކ. މާލެ | 22 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 11:16 | 2,410

މޭރީބްރައުން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި 8 ވަނަ މޭރީބްރައުން ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން އޯޕަން ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަބްދުﷲ ފާއިހް ފަޒީލް ހޯދިއިރު، އަންހެން އޯޕަން ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަޔާނީ މޫސާ ކަލީމް ހޯދައިފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ މި މަހުގެ 13 އިން 20 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަކޫ އެކަޑަމީންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން އޯޕަން ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިހް ހޯދީ ފައިނަލްގައި އާމިރު މަންސޫރު ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ. އަދި އަންހެން އޯޕަން ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަޔާނީ ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޒެއިނާ އަބްދުލް ރަޝީދު ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން އޯޕަން ޑަބަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ފަޒީހާއި އަހުމަދު އަކުރަމްގެ ޕެއަރ ހޯދިއިރު، އަންހެން އޯޕަން ޑަބަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އަޔާނީ އާއި ޒެއިނާގެ ޕެއަރ އިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 105 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި ކަމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 48 ކުޅުންތެރިންނާއި، އަންހެން 57 ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ކުރިއަށްދިޔައީ 8 އަހަރުން ދަށާއި، 10 އަހަރުން ދަށާއި، 12 އަހަރުން ދަށާއި، 14 އަހަރުން ދަށާއި، 18 އަހަރުން ދަށާއި، 45 އަހަރުން މަތީގެ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސް އަދި އޯޕަން ބައިގެ ކުޅުމެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ސަބަބުން އުމުރުފުރާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ، ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ އިތުރުން ޓެނިހުގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.