އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރަށްވެހި ފަތިސް - ނަޝީދު

މާލެ ހަލާކު ކޮށްލުމުގެ މޭސްތިރިޔަކީ "ހޮޅި" މުއިއްޒު: ނަޝީދު

  • މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލައްވަނީ މުއިއްޒު
  • ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ބާރެއް ނެގުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލައްވަން މުއިއްޒު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ:ނަޝީދު
  • ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މުއިއްޒުއަކަށް މާލެ މީހަކު ވޯޓެއް ނުދޭނެ ކަމަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ | 22 ފެބްރުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 09:59 | 5,105

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު، - ރާއްޖެއެމްވީ

މި މާލެ މިފަހުން ހަލާކުކޮށްލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވީ މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި "ރަށްވެހި ފަތިސް" ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ފަސްފަހަރު ބަދަލުގެނައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ ފަސް އަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ބާރުތައް ނަގާ، އެބާރުތައް އަނެއްކާވެސް އަލުން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުށުތެރެއަށް ގެންނެވި ކަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ފަސްފަހަރަށް ބަދަލު ގެނެވި، އެ ގާނޫނުގެ ދަތް އެކީގައި އުފުރީ. ކިތަންމެ ފަހަރަކަށް އުލުބައިންދާ، ގާނޫނު އެކީ ހަރާބުކޮށް ރޫޅާލީ، މުޅި ނިޒާމު އެބޭފުޅުން ރޫޅާލީ. ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑިމޭޒު، އެތަނުން ނެރުނު، ކައުންސިލަރުންގެންގޮސް ހިފާ ހައްޔަރުކުރި. އެމީހުންގެ މުސާރައެއް ނުދީ، ހުރިހާ ބާރެއް ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް، އަނެއްކާވެސް އަލުން އަނބުރާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުށުތެރެއަށް ގެންނެވި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން ކުރި ކަމަކީ.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މާލެއަށް ކުރެއްވި ކަންތައްތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދާނެތޯ ނަޝީދު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފަސް އަހަރު ވަންދެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ބާރެއް ނެގުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލައްވަން މުއިއްޒު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މާލެ މިފަހުން ހަލާކުކޮށްލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރީ ހޮޅި މުއިއްޒު. އެންމެ އިސްކޮށް ހުރީ އެ ހޮޅި މުއިއްޒު. އޭނާ ވަޒީރުކަމުގައޭ ކިޔައި ހުންނަވައިގެން މި މާލެއަށް ކުރިހާ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުން ފިލައިގެން ދާނެތަ؟ ކުޑަވެސް ލަދެއް ހަޔާތެއް ހުރި ނަމަ މާލެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަކަށް ނުނުކުންނާނެ. ކުޑަވެސް ގޮތެއް ހުރި ނަމަކާ އެއް. ފަސް އަހަރު ވަންދެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ބާރެއް ނަގާފާ އޭނާގެ ދެފައި ކޭޓަށް މަހާލައިގެން ހުންނަވާފާ ދެން މިއަދު ނުކުމެ، މާލެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުވެސް މިއީ މިތަނުގެ މީހެކޭ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މުއިއްޒުއަކަށް މާލެ މީހަކު ވޯޓެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި އެއީ މާލެ ހަލާކު ކޮށްލުމުގެ މޭސްތިރިޔަކީ އޭނާ ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. ގޯތި ދިނުމުގެ ލިސްޓުގެ މައްސަލައާއި މުއިއްޒުގެ "އައުވާނުންނަށް'" 7000 ގޯތި ދިން މައްސައަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެކަންކަން "އޯކޭ" އެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.