ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

  • ސީއެސްސީން ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކުރަން ނިންމިކަން ކަށަވަަރު ކޮށްދީފައި
  • ޮީޕީއެސްއަކު ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:45 | 6,000

ހަދީޖާ އަބްދުއްސަމަދު އަބްދުﷲ - ފޭސްބުކް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްސަމަދު ޢަބްދުﷲ މަޤާމުން ވަކި ކުރަން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޚަދިޖާ މަޤާމުން ވަކިކުރިކަން ސީއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވަނީ ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ، ޚަދީޖާ ވަކި ކޮށްފައިވަނީ އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ އެއް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ޚަދީޖާ ވަކިކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާތަން ނޫން އެހެންތަނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ. ސީއެސްސީން ވަނީ ޕީއެސްއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.