ބުރާސްފަތި 02 އޭޕުރިލް 2020
08 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 09
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ބޭސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

  • މާލެ ގެނައިންކަން ކަރެޝަނަލް ސަރވިސް އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައި
  • މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާ އަށް

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 19 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުދަ 14:18 3,777

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް - ރާއްޖެ އެމްވީ

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަނުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު، ރައީސް ޔާމީން ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަވާފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ބޭސްފަރުވާއަށް ގެންނެވިކަން ފިޔަވާ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ކަރެކްޝަނުން ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާމެދު، ހައިކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއްގެ އިތުރުން، ހިތުގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެެވެ. ނަމަވެސް ހިތުގެ މައްސަލައަކީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޖަލަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ހިތުގެ އެ ބައްޔަށް ދޭނެ ފަރުވާއެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓެސްޓްތައް ވެސް ހެދެން ނެތް ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ މައިބަދައިގެ ކަށިގަނޑެއް ގުޑާފައިވާ ކަމަށާއި އެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރައްވަން ވެސް ބޭނުންފުޅު ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ކަމަށް ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގއ. ބޮޑުމުލާ ވިއްކާލައިގެން، އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު، އެސްއޯއެފް ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް، އެފައިސާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފަ އެވެ. އެމައްސަލާގައި ދައުލަތަށް އެފައިސާ ހަވާލު ކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެދުމުން، އެފައިސާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް 36 މަސް ދުވަސް ވަންދެން އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށް، އިތުރަށް ފައިދާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ މަނީ ލޯޑަރިންގގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސަބިތުވެ، އެމަނިކުފާނު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް