ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 00:01
ފަލަސްތީން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ފަލަސްތީން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ޓްވިޓަރ
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ފަލަސްތީން ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
 
އެފްއޭއެމް އިން އަންނަނީ ފަލަސްތީން - ރާއްޖެ މެޗު ޕްރޮމޯޓުކުރަމުން
 
ފަލަސްތީން ވަނީ ރާއްޖޭ މެޗުގެ ކުރިން ޔަމަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވެފަ
 
ފަލަސްތީން ރާއްޖެ އަށް އައިސްފައިވަނީ ގަތަރުގައި ކޭމްޕްކުރުމަށްފަހު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ފަލަސްތީން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ފަލަސްތީން ޓީމު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ގަތަރުގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ވަނީ ކޭމްޕުގައި ކުޅުނު ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ޔަމަންއާ ވާދަކޮށް 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ 134 ވަނަ އަށް ރޭންކްކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުން ދުނިޔޭގެ 140 ވަނަ އަށް ރޭންކްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މެޗު ކުޅޭ އިރު، ރާއްޖޭ ޓީމު އަންނަނީ ފަރިތަކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަލަސްތީން މެޗުގެ ކުރިން ރާއްޖޭ ޓީމުން ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަލަސްތީން ޓީމު ވަނީ ރާއްޖޭ ފަސްގަނޑުގައި އޭއެފްސީ ޗެލެންޖުކަޕް 2014 ވަނަ އަހަރު އުފުލާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ތިބި ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެޓީމުގައި ތިބީ އެންމެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ފަލަސްތީން ޓީމުގައި ޗިލީ ލީގަށް ކުޅޭ އެގައުމަށް އުފަން ފަސް ކުޅުންތެރިން ތިބޭއިރު، ސްލޮވޭނިއާ އަދި އިޒްރާއިލަށް އުފަން ކުޅުންތެރިޔެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ޗެލެންޖުކަޕްގައި ފަލަސްތީނުން ބޭނުންކުރި ޓީމަށްވުރެ މި ޓީމު ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ފަލަސްތީން އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އެފްއޭއެމް އިން އަންނަނީ އެ މެޗު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ޕްރޮމޯޝަން ކެމްޕޭންތަކެއް ފަށާފައެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރާއްޖެއާއި ފަލަސްތީން ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ، 21:00 ގައި ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގަ އެވެ. ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއެކު ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ ފަލަސްތީން އޮމާން އަދި ބޫޓާން އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް